Μπορεί ένας διευθυντής να γίνει Ηγέτης;

Ο διευθυντής και ο ηγέτης είναι έννοιες που εύκολα μπερδεύονται. Μία επιχείρηση μπορεί να έχει διευθυντή, δεν ξέρουμε όμως εάν έχει ηγέτη. Δεν διαφέρουν οι αρμοδιότητές τους, γιατί τις περισσότερες φορές κάνουν τα ίδια πράγματα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτά τα πράγματα διαφοροποιούν έναν ηγέτη από έναν απλό διευθυντή. Η διοίκηση που ασκεί ένας διευθυντής περνάει από κάποια στάδια που η συμπεριφορά του και τα λεγόμενά του καθορίζουν εάν είναι ηγέτης ή όχι.

Θέλοντας να κάνουμε μία σύγκριση όσο μας επιτρέπει η θέση μας, αντιλαμβανόμαστε ότι, οι λεπτομέρειες που μπορεί σε πολλούς να φαίνονται ασήμαντες, στην πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Ένας ηγέτης βασίζεται για τη διοίκησή του στην καλή θέληση των εργαζομένων, είναι διατεθειμένος να τους εκπαιδεύσει και να τους δημιουργήσει τον απαραίτητο ενθουσιασμό για την εργασία τους, ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική και δημιουργική. Αντίθετα ένας διευθυντής, βασίζεται στην εξουσία και στην θέση που κατέχει,  προσπαθεί να αναπτύσσει το αίσθημα του φόβου στους εργαζομένους. Με αυτόν τον τρόπο τους οδηγεί να κάνουν αυτά που πιστεύει αυτός σωστά, χωρίς αυτά απαραίτητα να είναι. Έτσι, στις περιπτώσεις που προκύπτει πρόβλημα, ο διευθυντής ρίχνει το φταίξιμο αλλού εκτός από τον ίδιο, ανεξάρτητα εάν ο παράγοντας που δημιούργησε το πρόβλημα είναι εξωτερικός ή ουδέτερος. Από την άλλη πλευρά, ο ηγέτης διορθώνει το πρόβλημα χωρίς να επιρρίπτει απαραίτητα ευθύνες, και αυτό συμβαίνει διότι βλέπει την επιχείρηση ως ένα σύνολο, ως μία οντότητα.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.