Άδεια Ειδικού Σκοπού: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι η «Άδεια Ειδικού Σκοπού»;

Είναι η άδεια που δικαιούται ο ένας από τους δύο γονείς, εφόσον εργάζονται και οι δύο, με παιδί που βρίσκεται σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μέχρι και την 3η Γυμνασίου), για την φύλαξή του, λόγω κλεισίματος των σχολείων.

Το 1/3 αυτής της άδειας το καλύπτει το κράτος;

Αποκλειστικά για την Άδεια Ειδικού Σκοπού, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας η οποία καθορίζει τον τρόπο που αποδίδονται οι αποδοχές στον εργαζόμενο π.χ. μπορεί να τις αποδώσει ο εργοδότης και να συμψηφιστούν με εισφορές, ή/και οι εισφορές που θα πρέπει να αποδώσει στον ΕΦΚΑ για αυτές τις ημέρες.

Εάν κάποιος εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία η οποία κλείνει υποχρεωτικά;

Το δημόσιο αναλαμβάνει το σύνολο του μισθολογικού κόστους.

Πόσο διάστημα διαρκεί;

Αποτελεί τα 3/4 της συνολικής αδείας που θα ζητήσει ο εργαζόμενος/η για τη φύλαξη του παιδιού του. Και το μέτρο αυτό προς το παρόν ισχύει μέχρι τις 10 Απριλίου

Τι ισχύει αν και οι 2 γονείς εργάζονται;

Ο ένας γονέας δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού, ενώ ο άλλος δεν τη δικαιούται ταυτόχρονα.

Τι ισχύει αν ένας γονέας εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και ο άλλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας;

Την άδεια δικαιούται και πάλι ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα.

Τι ισχύει αν ο ένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται;

Τότε ο γονέας που εργάζεται δεν δικαιούται την άδεια.

Η συγκεκριμένη ειδική άδεια, προσαυξάνει δώρα και επιδόματα.

Ναι, καθώς θεωρείται άδεια μετ΄αποδοχών.

Έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να μην κάνει χρήση αυτής της αδείας;

Φυσικά και έχει.

Αν ο εργαζόμενος δεν θέλει να κάνει χρήση της αδείας, έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να του υποχρεώσει να πάρει άδεια;

Ναι έχει το δικαίωμα να χορηγήσει υποχρεωτική άδεια στον εργαζόμενο σε περίπτωση που υπάρξει μείωση της εργασίας.

Αν κλείσει η επιχείρηση του εργαζομένου με υποχρεωτική απόφαση (π.χ. κλείσιμο σχολικών μονάδων), δικαιούται αυτή την άδεια ο εργαζόμενος;

Όχι δεν τη δικαιούται και μάλιστα ο εργοδότης δεν έχει καμία υποχρέωση χορήγησης αποδοχών.

Άρα ένας ωρομίσθιος καθηγητής που κλείνει το φροντιστήριο που εργάζεται, δεν θα λάβει καθόλου αποδοχές; Δεν δικαιούται ούτε άδεια;

Δεν δικαιούται ούτε αποδοχές, ούτε άδεια.

Αν ένας εργοδότης αποφασίσει να κλείσει την επιχείρησή του αυτοβούλως, τι δικαιούται ο εργαζόμενος;

Ο εργαζόμενος δικαιούται κανονικά τις αποδοχές του.

Αν ο εργοδότης υποδείξει σε εργαζόμενο να μη προσέλθει στην εργασία του επειδή ταξίδεψε σε χώρα έξαρσης του ιού, δικαιούται ο εργαζόμενος τις αποδοχές του;

Ναι τις δικαιούται κανονικά, δεν του χρεώνεται άδεια, εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου της άδειας ειδικού σκοπού, εφόσον έχει νοσήσει ή δύναται να νοσήσει λόγω του ταξιδιού.

Αν ένας εργαζόμενος τεθεί προληπτικά σε καραντίνα από κάποιο δημόσιο φορέα, δικαιούται τις αποδοχές του;

Ναι τις δικαιούται διαμέσου αποδοχών ασθενείας, με τις διατάξεις που προβλέπονται για τις αναρρωτικές άδειες. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι νοσεί από κορονοϊό τότε εμπίπτει και στις διατάξεις της άδειας ειδικού σκοπού.