Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19

Οι πολίτες μπορούν να δουν την πλατφόρμα στην ιστοσελίδα eudcc.gov.gr και να προχωρήσουν στην έκδοσή του Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού για τον COVID-19.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ή έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από τον COVID-19.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID περιέχει μόνο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς περι προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα αναγράφει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσής του και πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο ή την εξέταση ή την ανάρρωση.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να εκτυπωθεί. Επίσης, έχει έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και επιπλέον έχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή και το περιεχόμενό του θα αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά.

Για την έκδοσή του θα χρειαστείτε το προσωπικό σας ΑΜΚΑ και τους κωδικούς taxisnet.

Τι πιστοποιείται με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID αποτελεί απόδειξη ότι ένα πρόσωπο:

  • Έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ ή
  • Έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή
  • Έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Πότε εκδίδεται;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό εκδίδεται όταν:

  • Αν ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού του ή
  • Αν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί πρόσφατα σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test). Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί σε περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, το πιστοποιητικό εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου ή
  • Αν ο ενδιαφερόμενος έχει νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες.

Συνιστάται στους ταξιδιώτες να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές ώστε να εκδώσουν το πιστοποιητικό τους ή και να διαπιστώσουν αν το πιστοποιητικό τους βρίσκεται σε ισχύ.

Η υποχρεωτικότητα του πιστοποιητικού ξεκινά από την 1η Ιουλίου για τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.